JOBS

Content Reviewer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

ประสบการณ์จริงกับซอฟต์แวร์แก้ไขสื่อ Adobe Illustration, Photoshop, Premier และ After effect (ซอฟต์แวร์ 3D เป็นข้อดี)
ความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและสามารถกระตุ้นสมาชิกในทีมได้
ทักษะการจัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญองค์กร
มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีเพื่อการสื่อสารและการค้นคว้าข้อมูล

เราต้องการอะไรจากคุณ

1. ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความคิดสร้างสรรค์สูงและสามารถพัฒนาเนื้อหาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ได้
3. ความสามารถในการมองเห็นและตาแหลมเพื่อความสวยงาม
4. มีความคุ้นเคยกับงานสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น วิดีโอ ภาพนิ่ง การออกแบบกราฟิก และกราฟิกเคลื่อนไหว

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. สร้าง ออกแบบ และดำเนินโครงการตามหัวข้อและงบประมาณที่กำหนด
2. นำทีมครีเอทีฟของช่างภาพ ช่างวิดีโอ บรรณาธิการ และกราฟิกดีไซเนอร์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ
3. ตรวจสอบงาน แก้ไขปัญหา และให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่สมาชิกในทีม

Web Developer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรแกรมเมอร์ / การสนับสนุนเว็บและแอปพลิเคชัน
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย / ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนด้านไอที

เราต้องการอะไรจากคุณ

ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา Computer Engineering, Computer Science หรือที่เกี่ยวข้อง
ความรู้และทักษะสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Web, PHP, Mobile Application) และฮาร์ดแวร์ (Machine, IOT System)
สามารถพัฒนา API เข้าใจการใช้งาน และสามารถประสานงาน API จากบุคคลภายนอกได้ (Google API, Line API หรือ Facebook API)
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง เล่นเป็นทีมได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. โปรแกรมเมอร์
หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนา Application ทั้ง Mobile และ Web Application รวมถึงระบบ IT ต่างๆ ให้ทันสมัย สะดวก ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

2. การสนับสนุนเว็บและแอปพลิเคชัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ: พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหา กราฟิก โครงสร้างสื่อไอทีผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ให้ทันสมัย และตรงตามความต้องการของผู้ใช้

Digital Marketer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

การวางแผนและดำเนินการเนื้อหาในช่องทางต่างๆ
ตั้งค่าโฆษณาบนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์ม Google
โบนัสตามผลงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ

เราต้องการอะไรจากคุณ

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด/สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้าน Content Marketing, Online Content, Copy Writer และ Ads Setup ในช่องทางโซเชียลมีเดีย
ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการตลาดดิจิทัล เช่น PPC, SEO, Social Media และช่องทางอื่นๆ สำหรับการตลาดเชิงประสิทธิภาพ
สามารถทำงานภายใต้กำหนดเวลาที่จำกัดในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • รับผิดชอบการวางแผนและดำเนินการเนื้อหาในช่องทางต่างๆ เช่น Facebook, LINE, Website
    เผยแพร่เนื้อหาโซเชียลมีเดียเป็นรายสัปดาห์และรายเดือน
    ตั้งค่าโฆษณาบน Facebook, LINE, Youtube และ Google และติดตามผลแคมเปญให้บรรลุเป้าหมาย
    สร้างรายงานรายสัปดาห์และรายเดือนหรือแคมเปญเฉพาะกิจพร้อมบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ